Site Logotype

DOMOV Všetky ošetrenia Telo

Dermatoskopické vyšetrenie

Dermatoskopické vyšetrenie

Dermatoskopické vyšetrenie

Digitálna dermatoskopia je nová neinvazívna vyšetrovacia metóda, zameraná na vyšetrovanie pigmentových lézií kože, ale predovšetkým na včasnú diagnostiku malígneho melanómu.

Malígny melanóm patrí medzi najzhubnejšie kožné nádory, ktorého výskyt bohužiaľ neustále narastá, každých 10 rokov sa výskyt melanómu zdvojnásobuje a jeho diagnostika v mladších vekových skupinách nie je dnes už žiadnou raritou. Malígny melanóm je o trochu častejší u žien ako u mužov, asi v pomerne 1,5:1. Medzi najvýznamnejšie etiologické faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku melanómu, sú UV žiarenie a typ kože.

U každého nádorového procesu je dôležitá včasná diagnostika a terapeutické riešenie – odstránenie nádoru. Koža má tú výhodu, že ju môžeme voľným okom vidieť, a tak postrehnúť malígnu transformáciu (premenu) pigmentového znamienka. Preto je veľmi dôležité, aby každý poznal znaky malígneho zvrhávania:

 • zväčšenie vertikálnym alebo horizontálnym smerom
 • nepravidelné sfarbenie
 • krvácanie
 • svrbenie, prípadne bolestivosť

 

Sú to signály, ktoré varujú, že v znamienku sa niečo deje.

A-B-C-D-E pravidlo melanómu, ktoré sa používa pri jeho hodnotení:

 • A – asymmetry – asymetria, nepravidelnosť
 • B – border – ohraničenie pigmentovej lézie
 • C – color – farba znamienka
 • D – diameter – veľkosť, priemer
 • E – elevation – vystúpenie a hlavne nerovnomerný povrch

 

Každá zmena je varovným signálom! Hlavne u ľudí, ktorí sú posiati znamienkami sú veľmi dôležité preventívne vyšetrenia v kožných ambulanciách. Aj v kožnom lekárstve platí, že je lepšie chorobe predchádzať, ako ju liečiť a že vybratím podozrivého znamienka (dysplastického névu) môžeme predísť vzniku malígneho melanómu, a to hlavne v miestach chronického dráždenia, ako sú chodidlá, dlane, oblasť pása, miesta tlaku spodnej bielizne.

Kto patrí medzi vysoko rizikové skupiny? Rakovina kože sa týka každého z nás, hoci existujú faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko:

 • existencia mnohých pigmentových lézií (čím viac znamienok máte, tým je riziko väčšie)
 • jeden alebo viac prípadov melanómu vo vašej rodine
 • výskyt melanómu u vás
 • existencia pigmentových prejavov väčších ako 1 cm
 • opakované vystavovanie slnečnému žiareniu a opakovane spálená pokožka, hlavne v detskom a dospievajúcom veku

 

Bohužiaľ, ešte stále prevláda názor, ktorý sa nám už darí postupne odbúravať, že do znamienka si nemáme dať „babrať“. Hlavne starší ľudia si nechcú dať vybrať ani už klinicky zjavný malígny melanóm, ktorý veľmi skoro metastázuje najprv do regionálnych lymfatických uzlín, následne vznikajú orgánové metastázy, kedy je už neskoro a šance na prežitie sa podstatne znižujú. Veľká časť chorých umiera na melanóm len preto, že tento nádor sa v počiatočných štádiách rastu prehliadol, nepoznal. Mnoho pacientov sa dostaví na prvé vyšetrenie s plne vyvinutým rastúcim melanómom, kde už pravdepodobnosť vzdialených metastáz je veľmi veľká. Napriek tomu platí veta známeho amerického patológa, že žiadny človek by nemusel na malígny melanóm zomrieť. Tento vysoko malígny nádor je vo svojom počiatku v dobe horizontálneho rastu plne liečiteľný a vyliečený iba chirurgickým odstránením nádoru. Preto je nutný aktívny prístup k riešeniu tohto problému.

Čo je digitálny dermatoskop?

Digitálny dermatoskop využíva optické zariadenie s vysokou rozlišovacou a zväčšovacou schopnosťou až 70- násobnou. Na základe digitálnej analýzy stanoví mnoho špecifík pigmentovej škvrny, ktoré ešte nie sú voľným okom postrehnuteľné. Po zložitej, ale veľmi rýchlej počítačovej analýze, sa vyhodnotí miera bezpečnosti pigmentového ložiska. Všetky dáta sú samozrejme zaznamenávané na elektronické médium, čo umožňuje porovnávanie predchádzajúcich a súčasných stavov kožných prejavov.

Digitálna dermatoskopia znamienok je bezpečná prevencia kožných nádorov.

ŽI ŽIVOT PODĽA TVOJICH PREDSTÁV