Site Logotype

Blue Beauty

Blue Beauty - Všetko, čo potrebujete vedieť o novom globálnom hnutí za udržateľnú krásu.

Ak patríte medzi tých, ktorým budúcnosť našej planéty nie je ľahostajná a zároveň ste fanúšikom filmov, mohli ste zaznamenať výborný dokument od Angličana Sira Davida Attenborough-a. Volá sa David Attenborough: Život na našej planéte (nájdete ho v ponuke stanice Netflix). Tento takmer 95-ročný významný vedec a uznávaný moderátor pozná našu planétu a jej históriu tak ako málokto z nás a tým, že je jej vášnivým obdivovateľom a cestovateľom je i dokumentaristom, ktorý za svoju prácu získal nejedno ocenenie.

Táto dokumentárna esej veľmi pozoruhodne rekapituluje druhú polovicu minulého storočia a veľmi priamočiaro v číslach hodnotí úbytok divokej prírody na našej planéte. Ide v podstate o autorovu osobnú spoveď, o akýsi výkričník pre nás všetkých, aby sme niečo „málo“ zmenili. Inak si musíme zodpovedať otázku, kam smerujú naše životy, ktoré sú stavom našej planéty priamo ovplyvnené.

Tu je príklad, ako sa všetci môžeme napojiť na svojho vlastného Davida Attenborough-a v našom vnútri a urobiť čo môžeme, aby sme pomohli veci…každý za seba. Blue Beauty je novým hnutím, ktoré má za cieľ zvýšiť povedomie o tejto problematike pre širšie masy.

Zakladateľka tohto hnutia Jeannie Jarnot vysvetľuje: „Mnoho ľudí si spájalo modrú farbu s označením „ocean friendly“. Je to jedna z vecí, ale je v tom ešte omnoho viac. Označenie Blue Beauty predstavuje, že výrobky sú bezpečné pre životné prostredie – čo zahŕňa bezpečnosť pre oceány aj použitie udržateľných zdrojov, minimalizáciu uhlíkovej stopy atď. Tiež však skúmajú spôsoby, ako ich postupy prospievajú naspäť životnému prostrediu a či naň majú pozitívny vplyv.“

Modrá krása, teda „blue beauty“ je o obmedzení nášho plastového odpadu, uľahčení recyklácie a ochrane našich oceánov pred chemikáliami nachádzajúcimi sa v našich kozmetických výrobkoch, ako sú krémy na opaľovanie.

„Každý rok sa vo svete vyrobí viac ako 120 miliárd kusov kozmetických obalov, z ktorých veľa nie je recyklovateľných,“ vysvetľuje Paula Chin, špecialistka na trvalo udržateľné materiály WWF-UK (World Wild Fund – Veľká Británia) . „Odpoveďou nemusí byť nevyhnutne prechod na výrobky v alternatívnych obaloch, pretože aj tieto materiály môžu mať negatívny dopad na životné prostredie.“

„Kľúčom je identifikácia kozmetických výrobkov, pri ktorých je obal možné znovu naplniť alebo opakovane použiť na iný účel; podporovať iniciatívy značiek a maloobchodníkov, ktorí podporujú návrat obalov na účely recyklácie, a zabezpečiť, aby tam, kde je obal nevyhnutý, obsahoval recyklované materiály, pretože to môže znížiť celkový dopad na uhlíkovú stopu v ovzduší, “ hovorí Chin.

ŽI ŽIVOT PODĽA TVOJICH PREDSTÁV